MOXF Series

Chi tiết sản phẩm

Giá: Liên hệ

Đặt mua ngay
MOXF8

MOXF Series kết hợp động cơ âm thanh MOTIF XF, khả năng mở rộng bộ nhớ Flash, một bộ điều khiển bàn phím MIDI với kiểm soát VST và DAW mở rộng, giao diện Audio/MIDI USB đa kênh, bộ hòa âm tích hợp trong mạch, và một bộ phần mềm DAW / VST.MOXF6

MOXF Series kết hợp động cơ âm thanh MOTIF XF, khả năng mở rộng bộ nhớ Flash, một bộ điều khiển bàn phím MIDI với kiểm soát VST và DAW mở rộng, giao diện Audio/MIDI USB đa kênh, bộ hòa âm tích hợp trong mạch, và một bộ phần mềm DAW / VST.

MOXF8 MOXF6
Kích cỡ/trọng lượng
Kích thước Chiều rộng 1,320 mm 1,030 mm
Chiều cao 168 mm 125 mm
Chiều sâu 405 mm 358 mm
Trọng lượng Trọng lượng 14.9 kg 7.1 kg
Bộ tạo âm
Bộ tạo âm AWM2, with Expanded Articulation AWM2, with Expanded Articulation
Đa âm tối đa 128 notes 128 notes
Công suất đa âm sắc 16 parts (Internal), A/D input part 16 parts (Internal), A/D input part
Sóng âm 741MB (when converted to 16-bit linear format), 3,977 waveforms 741MB (when converted to 16-bit linear format), 3,977 waveforms
Giọng Preset: 1,152 Normal Voices + 72 Drum Kits, GM: 128 Normal Voices + 1 Drum Kit, User: 384 Normal Voices + 32 Drum Kits Preset: 1,152 Normal Voices + 72 Drum Kits, GM: 128 Normal Voices + 1 Drum Kit, User: 384 Normal Voices + 32 Drum Kits
Biểu diển User: 256 (up to 4 parts) User: 256 (up to 4 parts)
Bộ lọc 18 types 18 types
Biến tấu Reverb x 9 types, Chorus x 22 types, Insertion (A, B) x 54 types x 8 parts, Vocoder x 1 (uses both Insertion Effect A and B blocks), Master Effect x 9 types, Master EQ (5 bands), Part EQ (3 bands, stereo) Reverb x 9 types, Chorus x 22 types, Insertion (A, B) x 54 types x 8 parts, Vocoder x 1 (uses both Insertion Effect A and B blocks), Master Effect x 9 types, Master EQ (5 bands), Part EQ (3 bands, stereo)
Bộ phối nhạc
Công suất nốt Approx. 226,000 notes Approx. 226,000 notes
Độ phân giải nốt 480 ppq (parts per quarter note) 480 ppq (parts per quarter note)
Đa âm tối đa 124 notes 124 notes
Nhịp điệu (BPM) 5 – 300 5 – 300
Loại thu âm bài hát Real time replace, Real time overdub (with the exception of the Pattern Chain), Real time punch in/out (Song only), Step (with the exception of the Pattern Chain) Real time replace, Real time overdub (with the exception of the Pattern Chain), Real time punch in/out (Song only), Step (with the exception of the Pattern Chain)
Track bài hát Song: 16 sequence Tracks (Loop on/off can be set for each Track), Tempo Track, Scene Track , Pattern: 16 Phrase Tracks , Pattern Chain: Pattern Track, Tempo Track, Scene Track Song: 16 sequence Tracks (Loop on/off can be set for each Track), Tempo Track, Scene Track , Pattern: 16 Phrase Tracks , Pattern Chain: Pattern Track, Tempo Track, Scene Track
Bài hát 64 Songs, Mixing Voices: 16 Voices per Song/Pattern (up to 256 Voices) , Mixing Templates: 32 for all Songs and Patterns 64 Songs, Mixing Voices: 16 Voices per Song/Pattern (up to 256 Voices) , Mixing Templates: 32 for all Songs and Patterns
Kiểu 64 Patterns (x 16 sections), Measures: 256 maximum 64 Patterns (x 16 sections), Measures: 256 maximum
Tiết tấu User Phrases: 256 per Pattern User Phrases: 256 per Pattern
Arpeggio Preset: 7,981 types, User: 256 types (MIDI Sync, MIDI transmit/receive channel, Velocity Limit, and Note Limit can be set. 4 Arpeggio parts can be played simultaneously.) Preset: 7,981 types, User: 256 types (MIDI Sync, MIDI transmit/receive channel, Velocity Limit, and Note Limit can be set. 4 Arpeggio parts can be played simultaneously.)
Scene Memory 6 per Song 6 per Song
Định dạng phối nhạc Original format, SMF format 0, 1 (Format 1 load only) Original format, SMF format 0, 1 (Format 1 load only)
Khác
Master User:128 (Each master includes Master keyboard settings with 4 Zones, Assignable Knob settings, Program Change table.) User:128 (Each master includes Master keyboard settings with 4 Zones, Assignable Knob settings, Program Change table.)
Trình phối nhạc tương thích với chức năng điều khiển từ xa For Windows®: Cubase 7 series, SONAR X2, For Mac®: Cubase 7 series, Logic Pro 9, Digital Performer 7 (Functions to be controlled differ depending on the software.) For Windows®: Cubase 7 series, SONAR X2, For Mac®: Cubase 7 series, Logic Pro 9, Digital Performer 7 (Functions to be controlled differ depending on the software.)
Bộ điều khiển Pitch Bend wheel, Modulation wheel, Assignable Knob x 8, [DATA] dial x 1, Assignable Function buttons x 2 Pitch Bend wheel, Modulation wheel, Assignable Knob x 8, [DATA] dial x 1, Assignable Function buttons x 2
Hiển thị 240 x 64 dot, backlit LCD 240 x 64 dot, backlit LCD
Các đầu nối OUTPUT [L/MONO]/[R] (standard phone jack), A/D INPUT [L]/[R] (standard phone jack), [PHONES] (standard stereo phone jack), [FOOT CONTROLLER], FOOT SWITCH [ASSIGNABLE]/[SUSTAIN], MIDI [IN]/[OUT]/[THRU], USB [TO HOST]/[TO DEVICE], DC IN OUTPUT [L/MONO]/[R] (standard phone jack), A/D INPUT [L]/[R] (standard phone jack), [PHONES] (standard stereo phone jack), [FOOT CONTROLLER], FOOT SWITCH [ASSIGNABLE]/[SUSTAIN], MIDI [IN]/[OUT]/[THRU], USB [TO HOST]/[TO DEVICE], DC IN
Nguồn điện 13W 13W
Phụ kiện AC adaptor (PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha), USB cable, Owner’ Manual, Cubase AI Download Information AC adaptor (PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha), USB cable, Owner’ Manual, Cubase AI Download Information
Bàn phím
MOXF8 88 keys, GHS keyboard (Initial Touch) 61 keys, semi-weighted keyboard (Initial Touch)
Hotline: 0933953066
Zalo: 0933953066